Friday, April 11, 2008

Författare spelar fotboll

Författarlandslaget, eller snarare manliga svenska författarlandslaget.

No comments: