Tuesday, April 08, 2008

Authorlink

"Where editors, agents, writers, and readers get connected!"
Här finns artiklar som man dock måste betala för att läsa om skrivande.
Här en intervju med Lisa Leonard Cook som ha skrivit "The Mind of Your Story"

No comments: