Monday, April 14, 2008

Nordisk följetongstävling

Konkurranseregler
Nordisk romankonkurranse 2008 *

1.
De tre nordiske søsterbladene Hjemmet i Norge, Hjemmet i Danmark og
Hemmets Journal i Sverige inviterer til konkurransen.

2.
Temaet for romanen er fritt, men det bør være en kvinnelig hovedperson.
Det skal være en velskrevet og romantisk underholdningsroman med
spenning både på det ytre og indre plan. Den bør ha en komposisjon som
egner seg som føljetong, med tanke på publisering i de tre bladene.

3.
Manuskriptet må være originalarbeid, som ikke tidligere er offentliggjort.
Det bør være 8-10 kapitler, og hvert kapittel bør ikke overstige 3000 ord.

*VIKTIG*
Manuskriptets tittel må stå på første side. Forfatterens navn må ikke
finnes på manuskriptet, men vedlegges i en lukket konvolutt sammen med
adresse og romanens tittel. Tittelen skrives utenpå denne konvolutten.
Alt legges i en ytterkonvolutt, merket "Romankonkurranse" og sendes
Hjemmet, 0441 Oslo.

Vi tar ikke imot digitale manuskripter.

4.
Konkurransen er åpen for alle i de tre landene. Manuskriptet skal være
skrevet på norsk, svensk eller dansk.

5.
Frist for innlevering er 1. oktober 2008. Manuskripter som er innkommet
etter fristens utløp, kommer ikke i betraktning.

6.
Sammenlagt deler vi ut kr 400 000 i premier: 1. premie kr 175 000.
2. premie kr 125 000
3. premie kr 100 000

Retten til publisering i alle tre blader gjelder for alle premierte
bidrag. Vi forbeholder oss dessuten retten til opsjon på alle tilsendte
bidrag i inntil 6 måneder etter innleveringsfristens utløp. Disse vil
bli innkjøpt mot vanlig honorar. Manuskripter som ikke kommer i
betraktning, honoreres ikke, og blir ikke returnert.

7.
Juryen består av: Forfatter Frid Ingulstad og tidligere sjefredaktør
Rønnaug Greaker, Norge, forfatter Elsebeth Egholm,
Danmark og Viveca Lärn, Sverige. Samt romanredaktørene i de tre
bladene Eva Serner, Danmark, Sara Hemmel, Sverige og Kari Bjørnstad, Norge.

8.
Resultatet av konkurransen vil bli offentliggjort i løpet av 2008.
Vinnerbidragene vil bli publisert i bladene så snart som mulig etter dette.

Lykke til!
Vi gleder oss til å lese ditt manuskript!

No comments: