Sunday, August 15, 2010

So you wanna be a writer?

Hur pass het är din önskan att bli författare? Att skriva en bok?
Författarcoachen Wolff gjorde ett test med en kvinna.

No comments: