Thursday, August 05, 2010

Om synopsis

Författarcoachen Ann Ljungberg ger lite råd om hur man kan arbeta med synopsis.

No comments: