Friday, August 20, 2010

Marknadsföringsidé


Nick Newcomen körde genom 30 delstater i USA för att med gps skriva texten som uppmanar till att läsa hans favoritförfattare Ayn Rand. Texten laddades sedan upp på Google Earth.
Läs mer här.

No comments: