Tuesday, August 10, 2010

Skrivövning


Vem är hon? Var befinner hon sig? Varför sitter hon där? Varför sjunger hon det hon sjunger? Vad händer i det andra rummet? Vad är det hon tänker på? Vad händer när hon gått ut?
Skriv ihop en berättelse där svaren på dessa frågor antyds eller lämnas öppet.

No comments: