Tuesday, August 31, 2010

Simona om författarcoacher


Simona Ahrnstedt, som debuterade med romanen "Överenskommelser" i somras och nu skriver på sin andra roman, berättar om all hjälp hon tar under skrivandets gång, bl a nyttan av författarcoacher.
På bilden nämnda författarcoachen Ann Ljungberg som coachar en kvinna på puben The Vctoria i London, där Ann kommer att infinna sig i februari igen.

No comments: