Thursday, December 17, 2009

Skrivövning 14

Skriv en dikt med högst 3 ord på varje rad, och minst 8 rader.
I dikten ska du ha följande "ingredienser":
en lyftkran
en silverfärgad usb
ett svanpar

1 comment:

nodok said...

vingar klappar sakta
klagans rop utstötes
på deras söderväg
tummen i fickan
det silvriga minnet
värmer i kylan
och kranen därborta
urbana medeltida nu