Sunday, December 13, 2009

Sänkt e-bokmoms?

Piratförlaget har agerat för att e-bokmomsen ska sänkas till 6% moms.

No comments: