Wednesday, December 09, 2009

Skrivövning 13

Skriv ett (eller fler) julklappsrim. De behöver inte vara smarta eller fyndiga. De får t ex vara fulla med nödrim!
Det behöver inte vara rim för en existerande klapp, du kan hitta på.
Har du svårt att komma på en klapp med en gång kommer här några förslag:

Örontops
Lavalampa
Bandyklubba
Tungskrapa
Spikmatta
Rullgardina

1 comment:

Kraxpelax said...

Regeringen visar INGEN SOM HELST god vilja. Den BARA sätter hälarna i marken och stretar emot allt den någon sin kan. Fy tusan för "det nya arbetarpartiet"!

Samtidigt: det här är ju ingalunda några nya eller oväntade saker. Hög tid att oppositionspartierna börjar skärskåda Alliansens medlöpare inom sina egna led - de s k "förnyarna". Vad har egentligen dessa gjort och sagt i det fördolda under två¨år...!?

Sedan skall ingen vara dömd utan återvändo. Om socialministern visar ett senkommet socialt engagemang, så skall detta välkomnas.

Ändringen måste skjuta upp - men så lägg då den MOTIONEN snarast! Det duger inte med bara uttalanden och uppjagat prat. Man måste komma till skott också. Annars har man ingen trovärdighet.

STOPPA TERRORN NU!

- Peter Ingestad, Solna