Sunday, December 13, 2009

Färre debutanter i vår

Inte på balen utan på svenska bokmarknaden.
"Jag tycker att man i dag stirrar sig blind på debutanter. Debutanter, debutanter, debutanter, hur hittar man debutanter, och så vidare. För oss är långsiktigheten viktigare. Vi letar hela tiden efter nya Agneta Pleijel, Torgny Lindgren och PO Enquist."
Läs artikel i Sydsvenska Dagbladet.
Tips: Dan Abelin.

1 comment:

Ethel said...

Håkan Bravinger säger i artikeln: "Jag tycker att man i dag stirrar sig blind på debutanter. Debutanter, debutanter, debutanter, hur hittar man debutanter, och så vidare. För oss är långsiktigheten viktigare. Vi letar hela tiden efter nya Agneta Pleijel, Torgny Lindgren och PO Enquist."

Vari ligger logiken i uttalandet? "Letar efter nya ..." Är då dessa "nya" inte debutanter eller har inge t.ex. Torgny Lindgren en gång varit debutant? Är det inte lite konstigt?