Sunday, December 13, 2009

Man kan finansiera bokprojekt

Journalisten Andreas Ekström söker fortfarande finansiärer till sitt bokprojekt.

No comments: