Thursday, May 07, 2009

Tävling på LL-förlaget

"Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja, de sju dödssynderna har plågat och frestat människan i årtusenden. Nu utlyser LL-förlaget en novelltävling, skriv en eller flera noveller utifrån valfri synd.". Deadline 31/12 -09. Läs mer här.
Tips: Eva Swedenmark

No comments: