Tuesday, May 19, 2009

Amerikanske författaren Marc Fitten bloggar om alla bokhandlare han besöker för att marknadsföra sin roman "Valeria´s Last Stand".

No comments: