Sunday, May 24, 2009

"Create a large group of fans who will buy your book before you write your book.”
Citat från författare och föreläsare Phil Town.
Tipset kom från författarcoachen Jurgen Wolff.

No comments: