Friday, May 08, 2009

Bonnierförlagen säger nej till Google

Bonnierförlagen går ur googleavtalet. Läs mer på SvB.

No comments: