Wednesday, February 25, 2009

Manifestation och författarstafett 2/3 i Stockholm

Välkommen till en manifestation för den fria litteraturen!
Måndagen den 2 mars 2009
Kl 17:00 Manifestation på Mynttorget, Stockholm
med facklor och tal av Mats Söderlund, ordf. Sveriges Författarförbund, Bob Hansson, poet och Aimée Delblanc, översättare.

Kl 18:00 Litteraturfest på Café Panorama i Kulturhuset, Stockholm


Författarstafett med bl.a. författarna Pija Lindenbaum, Johannes Anyuru, Lena Einhorn, Ulf Stark och Gunilla Bergström. Mer info på www.sff.info.

Arrangör: Sveriges Författarförbund

Bevara en fristående författarfond litteraturen ska inte styras av staten!

Författarförbundet vill bevara den fristående och väl fungerande Författarfonden i dess nuvarande form.

Idag får författarna ersättning för att deras böcker fritt lånas ut på biblioteken. Ersättningen fördelas solidariskt genom Sveriges författarfond i förhållande till boklånen och som stipendier av olika slag. I fondstyrelsen är författarnas, tecknarnas och fotografernas representanter i majoritet.

Kulturutredningen vill ersätta fonden med en stor enrådsmyndighet ledd av en generaldirektör utan styrelse. Författarna förlorar i inflytande och bestämmanderätt och staten stärker sin styrning över litteraturen.

Kom till Kulturhuset och delta i en litterär fest för de oberoende författarna, översättarna, fotograferna, tecknarna och dramatikerna!

Mats Söderlund, ordförande i Sveriges Författarförbund

No comments: