Friday, February 20, 2009

"Ju fler e-böcker man ger bort, desto fler böcker säljer man"

Det är amerikanske författaren och journalisten Chris Andersons tes. Läs mer i artikel i SvB.

No comments: