Monday, February 09, 2009

Kloka Cynthia

Dessa råd och klokheter från Cynthia Morris har jag redan haft stor nytta av. Jag känner igen mig en hel del och det får mig att se det som styrkor istället för svagheter, och det har lett till två nya uppdrag inom skrivande.
Läs henne du med!
PS: Cynthia ska föreläsa bl a i London i mars, Ann Ljungberg är arrangör.

1 comment:

avgrundsdjup said...

Tack för en intressant blogg - återvänder och fortsätter läsa en annan dag.