Tuesday, November 04, 2008

Svenskt säljer bäst

Saxat ur dagens Göteborgs-Posten angående pocketförsäljningen (artikelförfattare Lotta Engelbrektson):
"Svenska romaner och deckare säljer bäst just nu. Av Pocketgrossistens tio bästsäljare är fem skrivna av svenska författare, och lika många är deckare. Nästan likadan ser listan ut som presenteras av branschtidningen Svensk Bokhandel, som bygger sina uppgifter på försäljningssiffror hos 300 bokhandlare och varuhus. Där är de svenska författarna åtta av tio, och sex av tio böcker är deckare."
"Böcker som förlagen vet i förväg kommer att bli givna succéer, får ett högre pris, marknadsförs mer, säljs mer - och hamnar på någon av de eftersträvansvärda topplistorna. Och när boken väl är en av tio-i-topp, krängs den i ännu större kvantiteter...Förläggaren Johan Strid är inte särskilt optimistisk inför framtiden, och han ser dystert på mångfalden inom pocketlitteraturen. Utvecklingen är på väg mot ett ännu mer likriktat utbud i bokhandlarhyllorna, tror han.
- I slutändan kommer förlagen inte att våga ge ut en massa böcker som de förlorar pengar på, och då kommer bara ett fåtal författare att dominera, förutspår han."

No comments: