Wednesday, November 05, 2008

Nanowrimo - bra eller dåligt?

Författarcoach Jurgen Wolff om Nanowrimo. Bra eller dåligt? Hur kan man dra nytta av novembermånaden?

No comments: