Monday, November 10, 2008

Dina dikter upplästa i hissen?

Vill du få din poesi uppläst i hissarna tillhörande en av Stockholms bostadsrättsföreningar? Chansen finns om du deltar i Argus tävling. Läs mer här.

No comments: