Sunday, November 02, 2008

Citat

"I allt man gör borde man agera som James Bond. Det gäller även skrivandet. Inte grubbla för mycket. Bara köra på tills uppgiften är löst. Sedan ta sig an nästa uppgift."
Håkan Tendell

No comments: