Wednesday, November 05, 2008

Writer´s retreat

Ibland vill man ha oceaner av tid för sitt skrivande och t ex åka iväg någonstans. Författarcoach Lisa Tener ger lite lågbudgettipsför dig som vill skriva ostört - "Create your own low budget writer´s retreat".
Bloggtips: Ann Ljungberg

No comments: