Tuesday, November 25, 2008

Antal tecken per pocketboksida

En av mina klienter arbetar som grafisk formgivare vid sidan av skrivandet. Jag frågade henne hur många tecken det blir per pocketboksida.Det kan kännas lite uppmuntrande att veta hur många sidor ens manus skulle täcka i en pocketbok.
Detta är henens svar:
"Om man tittar på en vanlig pocketbok så är det 62-67 tecken på en "full" rad, inklusive mellanslag. Längre rader skall man inte ha, det påverkar läsligheten. (Nu är det den grafiska formgivaren som talar). Radantalet brukar vara 32-35.
En liten räkneövning:
35 x 67= 2345 tecken per sida
32 x 62= 1984 tecken per sida
Men detta gäller "fulla" rader, oftast är det ju en hel del mellanslag, indrag och repliker.
När jag skriver i word så brukar jag använda 12 punkter, det blir lätt och luftigt att läsa på skärmen/i utskrifter. Och teckenavståndet är 1,5 rader, precis som vi kom fram till i samtalet. Jag skriver luftigt, med många indrag och repliker, så jag brukar hamna på 1 600-1 800 tecken per sida.
Krönikörer, typ Martina Haag, hamnar nog bara på en 1000 tecken per sida :-) Och även succeromaner, som Susanna Alakoskis Svinalängorna har relativt få tecken per sida."

No comments: