Thursday, July 03, 2008

Hur man kan marknadsföra en bok

Olika förslag på hur man kan marknadsföra en bok. Läs kommentarerna i litteräre agenten Nathan Branfords blogg.

No comments: