Tuesday, July 08, 2008

Hur gamla var författarna?

Victor Hugo som ung man
Victor Hugo som lite äldre

Hur gamla var författarna när de skrev sina verk? Victor Hugo var 29 år när han skrev "Ringaren i Notre Dame". Läs mer på Håkan Tendells blogg

No comments: