Wednesday, July 16, 2008

9 Tricks to Writing Suspense Fiction

Artikel i Writers Digest om att skapa spänning i text.

No comments: