Friday, July 18, 2008

Emma Darwins blogg

Har inte läst denna författare Emma Darwin - men hennes bokomslag lockar tycker jag!
Hon är författare av historiska romaner.

No comments: