Wednesday, July 30, 2008

Gratis författarcoaching på telefonkonferens med Lofthouse

Författarcoachen Jacqui Lofthouse i England har gratis "teleclass". Här kan du läsa mer och anmäla dig (hon tar emot högst 12 deltagare).

No comments: