Friday, February 25, 2011

Svenska klassiker

Svenska litteraturklassiker på pdf på Svenska Akademins hemida. T ex "Pennskaftet" av Elin Wägner.

No comments: