Sunday, February 27, 2011

Manusbearbetning med Erik


Författare och skrivarkursledare Erik Grundström erbjuder mentorskap och hjälp med manusbearbetning. Läs mer här.
Fotografiet kommer härifrån.

No comments: