Friday, February 25, 2011

Katapultpriset gick till...

2011 års Katapultpris för bästa svenska skönlitterära debut 2010 tilldelades Eli Levén för romanen "Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats "(utgiven av Norstedts).

Juryns motivering:
"Eli Levéns roman Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats är en intensiv och laddad skildring av en ung människas sökande efter identitet och tillhörighet. I ett ständigt växelspel mellan provokation och ömsinthet ömsom viskar ömsom skriker boken; att läsa den blir att sitta i en skakig tunnelbanevagn utan att vara säker på vart den är på väg. Den unge man som är huvudperson söker sig fram mot en möjlig livshållning längs en väg av utlevande erotik. Men skildringen stannar inte vid detta. Man kan kalla den emblematisk ty den äger giltighet långt bortom de egna ramarna av komposition, språk, symbolik, kopplingar till tankar om utsatthet och lidande i mytologi och religion. Den angår alla som söker."

No comments: