Tuesday, September 14, 2010

Skriva fantasy

"Var också försiktig med hur du portionerar ut information om din värld. Det är lätt att hänfalla till så kallad infodumping. Det betyder att stora sjok med information om världen kommer på en gång och tynger ner texten. Utmaningen ligger i att få fram just rätt mängd information på ett naturligt och obemärkt sätt. Du vill inte att läsaren märker att hon just blivit serverad en portion information."
Och här ger Maria Turtschaninoff tio tips på vad man kan tänka på om man vill skriva fantasy.

No comments: