Saturday, September 18, 2010

Bilder till skrivövningar

Här har jag lagt in bilder att skriva till. Välj ut en och skriv spontant i 7 minuter. Eller titta på en bild i några minuter, gör anteckningar och skriv sedan en novell.

No comments: