Sunday, September 26, 2010

Om andras liv

Biografier och memoarer är trendigt i höst. Läs artikel i Aftobladet.

No comments: