Saturday, July 04, 2009

Antal tecken i pocketbok

En f d klient ill mig som arbetar med böcker skrev detta ang antal tecken i pockeböcker:

Om man tittar på en vanlig pocketbok så är det 62-67 tecken på en "full" rad, inklusive mellanslag. Längre rader skall man inte ha, det påverkar läsligheten. (Nu är det den grafiska formgivaren som talar). Radantalet brukar vara 32-35.

En liten räkneövning:
35 x 67= 2345 tecken per sida
32 x 62= 1984 tecken per sida

Men detta gäller "fulla" rader, oftast är det ju en hel del mellanslag, indrag och repliker.

När jag skriver i word så brukar jag använda 12 punkter, det blir lätt och luftigt att läsa på skärmen/i utskrifter. Och teckenavståndet är 1,5 rader. Jag skriver luftigt, med många indrag och repliker, så jag brukar hamna på 1 600-1 800 tecken per sida.

Krönikörer, typ Martina Haag, hamnar nog bara på en 1000 tecken per sida :-) Och även succeromaner, som Susanna Alakoskis Svinalängorna har relativt få tecken per sida... Så det är inte mängden text det hänger på, utan vad man skriver... Men det var väl inget nytt ..

No comments: