Monday, October 25, 2010

Om en vecka börjar det...

National Novel Writing Month börjar om en vecka. Paperback Writer ger lite tips.

No comments: