Tuesday, October 19, 2010

1 ord räcker inte alltid

Hur beskriver man en flod? Genom att skriva "Hon såg en flod"?
Läs pedagogisk gästartikel i Nathan Bransfords blogg.

No comments: