Tuesday, October 12, 2010

"Berättelsen växer fram medan jag skriver"

“Making sentences is what I do,” he says. “I mean the story will come as I write. When you are a sentence-based writer they have to be good, they have to be really on the spot. Because when you don't have a plot what will you rely on? Just language.”
Norske författaren Per Petterson om att skriva karaktärsdrivna (till skillnad från handlingsdrivna) berättelser.

2 comments:

Anonymous said...

Fast det verkar mera vara språkdrivna berättelser han talar om?

Anneli Stålberg said...

Mycket intressant eftersom det är precis på det sättet som jag skriver.