Sunday, July 11, 2010

Skrivövning: två figurer


Skriv något efter denna bild. Jag målade den ungerfär som man flödesskriver: följde infall, visste inte vad det skulle bli när jag började. Kände ingen ängslan för att inte duga, hade bara roligt. Jag föreslår att du skriver en berättelse eller saga på samma vis utifrån bilden.
Om du vill kan du lägga in din text som kommentar till det här inlägget.

No comments: