Friday, May 21, 2010

Vertigo slutar ge ut e-böcker

Bokförlaget Vertigo slutar ge ut e-böcker, dels för att de anser pappersboken som mer estetiskt tilltalande, dels p g a censurrisken. Istället tänker de tillåta att böckerna sprids via en så kallad Creative Commons-licens, vilket innebär att böckerna får skannas in och spridas digitalt, så länge upphovspersonen anges och spridningen inte sker kommersiellt.
Läs mer här.

No comments: