Sunday, May 02, 2010

"Ekonomin bestämmer utgivningen hos de stora förlagen, inte den litterära kvaliteten."

"Ett skönlitterärt författarskap tar många år att utveckla. Oftast rör det sig om fyra till fem böcke, innan författaren nått sin mognad och innan kritik och publik upptäcker henne. Man kan bara se på förra årets Nobelpris respektive Augustpris. Herta Müller som fick Nobelpriset hade givits ut av Bonniers första gången 1985. Sedan dess har förlaget eller dess dotterföretag givit ut ytterligare fem böcker. Försäljningen har varit minimal och böckerna har gått med en rejäl förlust – totalt har det varit en investering på miljonbelopp. Med det nya sättet att driva förlag hade utgivningen av hennes böcker inte fått fortsätta, då de inte var ´lönsamma´. Hennes litterära betydelse hade man inte tagit hänsyn till. Och då hade Bonniers inte heller fått en Nobelpristagare, som blivit en stor ekonomisk framgång."
Per Gedin berättar om utvecklingen som skett i förläggarvärlden de senaste åren i Sverige. Artikel i dagens SvD.

No comments: