Tuesday, June 24, 2008

"How Much Does Writing Your Novel Cost You?"

Amerikanska författaren Holly Lisle håller på med en undersökning för att räkna ut vad folk i snitt tjänar/förlorar räknat i dollar på tiden de lägger på att skriva. Du kan delta här.

No comments: