Tuesday, June 03, 2008

En kreativ sommar med Sark


"Make Your Creative Dreams Real" av SARK."A Plan for Procrastinators,Perfectionists, Busy People, Avoiders and People Who Would Rather Sleep All DAy"
Här kan du läsa första sidorna i boken.
SARKS hemsida.
PS: Författarcoachen har själv inte läst hennes böcker men blev inspirerad av att läsa första sidorna ovan nämnda bok.

No comments: