Wednesday, June 18, 2008

Nordisk skrivarkurs på distans


Skriv i Nord är namnet på en skrivarkurs på distans dit folk från de nordiska länderna är välkomna. Du skriver på ditt eget språk. Anmälan för höstens kurs senast 1/9 2008. Läs mer här.

No comments: