Monday, April 02, 2007

Tips till en debutant

Till en debutant (från Sveriges författarförbund):
"Ta dig tid.Tiden är det dyrbaraste du har, det rum där du kan vistas i fred med det du gör.Läs ständigt, läs allt.Minns vad du läser, glöm vad du läser.Minnet är för erfarenheten, glömskan för att du ska finna ditt eget.Allt du sysslar med rör det du skriver, det finns egentligen ingenting utanför detta.Glöm inte bort att du har en vardag.Att handla mjölk, städa lägenheten, gå till ett arbete är, om inte annat, delar av den erfarenhet som gör dig till en författare.Gör dig stora planer – gör dig inga planer alls: Det spelar ändå ingen roll, det blir alltid annorlunda än vad du tänkt.Visa för andra vad du gör. Läs dig själv, kritiskt, elakt och kunnigt.Tro på det du gör.Allt kommer att ta tid, planer och idéer kommer att förändras, det är din övertygelse om att du gör vad du ska, som driver dig fram till ditt mål.Refuserad?Bli inte besviken, gör allt en gång till.Antagen?Underbart – nu blir du aldrig fri!"

Tips från Marie Hagberg.

No comments: