Wednesday, April 21, 2010

Förlag och Facebook

"Jag såg på Mindpark idag att 3,4 miljoner svenskar har Facebookkonton. Bortåt 4 000 tillkommer varje dag! Och starkast ökande gruppen är 55+, främst kvinnor. Det sistnämnda är förstås extremt intressant för ett bokförlag, eftersom det är rakt in i kärntruppen av bokköparna."
Läs Mattias Boströms intressanta bloggartikel om nyttan av Facebook för företag och förlag.

No comments: