Tuesday, March 10, 2009

Skrivtävling på Skrivpuff

Ann Ljungberg meddelar:
Skrivtävling i SkrivPuff
Skriv max 500 ord om en konfliktfylld familj. Formen bestämmer du själv: kortnovell, dikt, kåseri...
1:a pris - inbjudan till lanseringsfest 1:a april i Stockholm för Fay Weldons nya roman "En styvmors dagbok", samt ett signerat ex av boken. (resa/uppehälle ingår ej - om du som vinner inte kan komma skickar vi boken till dig)
Ditt tävlingsbidrag vill vi ha till tfeb@alfbok.se senast 13 mars. Skriv texten direkt i mailet eller bifoga som PDF- eller word-fil. Skicka max 1 bidrag och skriv ditt namn i mailets rubrik samt i filnamn i eventuell bifogad fil. Vinnarna meddelas 26 mars.

No comments: